Läs mer

Rådgivning inom fiberoptiska lösningar

Vi projekterar och installerar fibernät

Kontakta oss

Rådgivning inom elkraftslösningar

El- och distributionsnätlösningar

Kontakta oss

Energilösningar för sol, laddinfrastruktur,
energilagring inom området energilösningar

Kontakta oss

Bolaget erbjuder kompletta lösningar för sektorn

Vi konsulterar, bygger och underhåller elkraft,
telekominfrastruktur och energilösningar

Rådgivning inom fiberoptiska lösningar

Vi projekterar och installerar fibernät

Rådgivning inom elkraftslösningar

El- och distributionsnätlösningar

Energilösningar för sol,
laddinfrastruktur, energilagring
inom området energilösningar

Bolaget erbjuder kompletta lösningar för sektorn

Vi konsulterar, bygger och underhåller elkraft,
telekominfrastruktur och energilösningar

Med stort verksamhetskunnande, entreprenörsanda och teknisk spetskompetens ökar vi kundernas konkurrenskraft och lönsamhet inom el och telekominfrastruktur.

Med stort verksamhetskunnande, entreprenörsanda och teknisk spetskompetens ökar vi kundernas konkurrenskraft och lönsamhet inom el och telekominfrastruktur.

Constructions

Creative Networks Constructions är entreprenadbolag i koncernen med två affärsområden, Telekom och Elkraft. Vi är en underlättande partner till våra kunder, ett projekt en leverantör, och vårt totala ansvar. Vi gör det vi säger.

Consulting

Creative Networks Consulting konsulterar inom Elkraft- och Telekominfrastruktur . Bolaget erbjuder kompletta lösningar för sektorn, i huvudsak direkt mot nätägare med distributionsnät och men även mot större privata nätkunder och industrier.

fiberoptik

Solutions

Creative Networks Solutions kan utifrån givna förutsättningar (geografiska, tekniska, ekonomiska och strategiska) analysera, planera samt installera och driftsätta projekt inom förnybarenergi, solcellsanläggningar, ladd infrastruktur och energilagring.

Constructions

Creative Networks Constructions är entreprenadbolag i koncernen med två affärsområden, Telekom och Elkraft. Vi är en underlättande partner till våra kunder, ett projekt en leverantör, och vårt totala ansvar. Vi gör det vi säger.

Consulting

Creative Networks Consulting konsulterar inom Elkraft- och Telekominfrastruktur . Bolaget erbjuder kompletta lösningar för sektorn, i huvudsak direkt mot nätägare med distributionsnät och men även mot större privata nätkunder och industrier.

fiberoptik

Solutions

Creative Networks Solutions kan utifrån givna förutsättningar (geografiska, tekniska, ekonomiska och strategiska) analysera, planera samt installera och driftsätta projekt inom förnybarenergi, solcellsanläggningar, ladd infrastruktur och energilagring.

Our Network Creates Networks

Varför Creative Networks?

Genom lång erfarenhet i branschen förstår vi att varje kund och varje projekt har sina krav och förutsättningar och vi vet hur de kraven ska uppfyllas.

Vi är ett väl etablerat företag genom de kontakter och erfarenhet bolaget innehar, och vi har spetskompetens på marknaden. Vi arbetar med systemlösningar, utifrån givna förutsättningar (geografiskt, tekniskt, ekonomiskt, strategiskt) analyserar, planerar, installera och underhålla våra projekt inom förnybarenergi, elkraft och telekom.

Genom vårt samarbete med leverantörer över hela världen ger vi er chansen att ge ert nät hög prestanda till låg totalkostnad. Och när projektet ska utökas eller förändras finns vi kvar och kan bidra till en positiv och lönsam lösning.

Genom att vara en stark och respekterad aktör på marknaden och uppfylla kundens mål och förväntningar har vi utvecklat ett starkt ledningssystem som säkerställer det vi gör.

Varför Creative Networks?

Genom lång erfarenhet i branschen förstår vi att varje kund och varje projekt har sina krav och förutsättningar och vi vet hur de kraven ska uppfyllas.

Vi är ett väl etablerat företag genom de kontakter och erfarenhet bolaget innehar, och vi har spetskompetens på marknaden. Vi arbetar med systemlösningar, utifrån givna förutsättningar (geografiskt, tekniskt, ekonomiskt, strategiskt) analyserar, planerar, installera och underhålla våra projekt inom förnybarenergi, elkraft och telekom.

Genom vårt samarbete med leverantörer över hela världen ger vi er chansen att ge ert nät hög prestanda till låg totalkostnad. Och när projektet ska utökas eller förändras finns vi kvar och kan bidra till en positiv och lönsam lösning.

Genom att vara en stark och respekterad aktör på marknaden och uppfylla kundens mål och förväntningar har vi utvecklat ett starkt ledningssystem som säkerställer det vi gör.

© Copyright Creative Networks X AB | Skapad av Rawdesigns