Läs mer

Rådgivning inom fiberoptiska lösningar

Vi projekterar och installerar fibernät

Kontakta oss

Rådgivning inom elkraftslösningar

El- och distributionsnätlösningar

Kontakta oss

Bolaget erbjuder kompletta lösningar för sektorn

Vi konsulterar, bygger och underhåller
elkraft och telekominfrastruktur

Rådgivning inom fiberoptiska lösningar

Vi projekterar och installerar fibernät

Rådgivning inom elkraftslösningar

El- och distributionsnätlösningar

Bolaget erbjuder kompletta lösningar för sektorn

Vi konsulterar, bygger och underhåller
elkraft och telekominfrastruktur

Med stort verksamhetskunnande, entreprenörsanda och teknisk spetskompetens ökar vi kundernas konkurrenskraft och lönsamhet inom el och telekominfrastruktur.

Med stort verksamhetskunnande, entreprenörsanda och teknisk spetskompetens ökar vi kundernas konkurrenskraft och lönsamhet inom el och telekominfrastruktur.

fiberoptik

Installation och förläggning av fiberbaserade nät

Vi är ett tjänsteföretag inom kommunikationsområdet med inriktning fiberoptik som utför installationsarbeten och förläggning av fiberbaserade nät utomhus och i fastigheter. Idag arbetar vi främst med total- och utförande entreprenader inom fiberbaserade nätverksprojekt. Vi kan utifrån givna förutsättningar (geografiskt, tekniskt, ekonomiskt, strategiskt) analysera och planera ett nätverksprojekt med fiberoptisk kabel som kommunikationsbärare.

Elkraft / Energi

Creative Networks Power konsulterar, bygger och underhåller elkraft. Bolaget erbjuder kompletta lösningar för sektorn, i huvudsak direkt mot elnätsbolag med distributionsnät men även mot större privata nätkunder och industrier.

Bolagets kunder, specifika behov, tidsperspektiv och kostnadsramar avgör vad och hur vi ska bygga. Kundens kompetens och kapacitet avgör hur vi delar på ansvar och arbetsbörda.

Fibernät

Fiberbaserade nätverksprojekt

Vi ska vara en underlättande partner till våra kunder, ett projekt en leverantör, och vårt totala ansvar. Vi gör det vi säger. Vi arbetar i dag internationellt och är ofta inkallade där stor kompetens erfordras. Hela vår affärsidé bygger på att vi skapar långsiktiga relationer med våra kunder, genom att erbjuda en komplett kedja med stort verksamhetskunnande, entreprenörsanda och teknisk spetskompetens inom fiberbaserade nätverksprojekt. Vi har skapat en stabil grund som vilar på kvalité, erfarenhet och långsiktighet.

fiberoptik

Installation och förläggning av fiberbaserade nät

Vi är ett tjänsteföretag inom kommunikationsområdet med inriktning fiberoptik som utför installationsarbeten och förläggning av fiberbaserade nät utomhus och i fastigheter. Idag arbetar vi främst med total- och utförande entreprenader inom fiberbaserade nätverksprojekt. Vi kan utifrån givna förutsättningar (geografiskt, tekniskt, ekonomiskt, strategiskt) analysera och planera ett nätverksprojekt med fiberoptisk kabel som kommunikationsbärare.

Elkraft / Energi

Creative Networks Power konsulterar, bygger och underhåller elkraft. Bolaget erbjuder kompletta lösningar för sektorn, i huvudsak direkt mot elnätsbolag med distributionsnät men även mot större privata nätkunder och industrier.

Bolagets kunder, specifika behov, tidsperspektiv och kostnadsramar avgör vad och hur vi ska bygga. Kundens kompetens och kapacitet avgör hur vi delar på ansvar och arbetsbörda.

Fibernät

Fiberbaserade nätverksprojekt

Vi ska vara en underlättande partner till våra kunder, ett projekt en leverantör, och vårt totala ansvar. Vi gör det vi säger. Vi arbetar i dag internationellt och är ofta inkallade där stor kompetens erfordras. Hela vår affärsidé bygger på att vi skapar långsiktiga relationer med våra kunder, genom att erbjuda en komplett kedja med stort verksamhetskunnande, entreprenörsanda och teknisk spetskompetens inom fiberbaserade nätverksprojekt. Vi har skapat en stabil grund som vilar på kvalité, erfarenhet och långsiktighet.

Our Network Creates Networks

Varför Creative Networks?

Genom lång erfarenhet i branschen förstår vi att varje kund och varje nät har sina krav och förutsättningar och vi vet hur de kraven ska uppfyllas.

Vi är ett väl etablerat företag genom de kontakter och erfarenhet bolaget innehar, och vi har spetskompetens på marknaden. Vi arbetar med systemlösningar, utifrån givna förutsättningar (geografiskt, tekniskt, ekonomiskt, strategiskt) analyserar och planerar vi nätverksprojekt med fiberoptisk kabel som kommunikationsbärare.

Genom vårt samarbete med leverantörer över hela världen ger vi er chansen att ge ert nät hög prestanda till låg totalkostnad. Och när nätet ska utökas eller förändras finns vi kvar och kan bidra till en positiv och lönsam lösning.

Ledning

Genom att vara en stark och respekterad aktör på marknaden och uppfylla kundens mål och förväntningar har vi utvecklat ett starkt ledningssystem som säkerställer det vi gör.

  • Vi säger det vi gör
  • Vi gör det vi säger
  • Vi spelar in det vi gör
  • Vi utvärderar och bearbetar skillnaden

Creative Networks planerar, utvecklar, designar, installerar, och driver alla typer av fiberbaserade nätverksprojekt. Vi har smidigt samarbete med ledande systemföretag.

Varför Creative Networks?

Genom lång erfarenhet i branschen förstår vi att varje kund och varje nät har sina krav och förutsättningar och vi vet hur de kraven ska uppfyllas.

Vi är ett väl etablerat företag genom de kontakter och erfarenhet bolaget innehar, och vi har spetskompetens på marknaden. Vi arbetar med systemlösningar, utifrån givna förutsättningar (geografiskt, tekniskt, ekonomiskt, strategiskt) analyserar och planerar vi nätverksprojekt med fiberoptisk kabel som kommunikationsbärare.

Genom vårt samarbete med leverantörer över hela världen ger vi er chansen att ge ert nät hög prestanda till låg totalkostnad. Och när nätet ska utökas eller förändras finns vi kvar och kan bidra till en positiv och lönsam lösning.

Ledning

Genom att vara en stark och respekterad aktör på marknaden och uppfylla kundens mål och förväntningar har vi utvecklat ett starkt ledningssystem som säkerställer det vi gör.

  • Vi säger det vi gör
  • Vi gör det vi säger
  • Vi spelar in det vi gör
  • Vi utvärderar och bearbetar skillnaden

Creative Networks planerar, utvecklar, designar, installerar, och driver alla typer av fiberbaserade nätverksprojekt. Vi har smidigt samarbete med ledande systemföretag.

© Copyright Creative Networks X AB | Skapad av Rawdesigns