Consulting

Creative Consulting tillhandahåller kvalificerade konsulttjänster inom Telekom och Elkraft i huvudsak direkt mot elnätsbolag med egna nät men även mot större privata nätkunder och industrier med beredningar, projekteringar och projektledning. Våra kunder har höga krav på driftsäkerhet och kvalité vilket gör att vår kompetens kommer till rätta.