Constructions

Creative Constructions tillhandahåller kvalificerade totalentreprenader i huvudsak direkt mot elnätsbolag men även mot större privata nätkunder och industrier med schaktarbeten, installation, driftsättning och mätningar. Våra kunder har höga krav på driftsäkerhet och kvalitet vilket gör att vår kompetens kommer till rätta. Vi skapar långsiktiga relationer med våra kunder genom att erbjuda en komplett kedja med stort verksamhetskunnande, entreprenörsanda och teknisk spetskompetens inom affärsområdet. Vi kan utifrån givna förutsättningar (geografiskt, tekniskt, ekonomiskt, strategiskt) analysera och planera våra entreprenadsprojekt. Vi har skapat en stabil grund som vilar på kvalitet, erfarenhet och långsiktighet.