Dataskyddspolicy

Så här hanterar vi dina personuppgifter

För att kunna erbjuda dig våra tjänster/produkter behöver vi behandla vissa personuppgifter/data om dig eller ditt besök på vår webbplats.

Vi värnar självklart om din integritet & säkerhet och samlar därför inte in fler uppgifter än vi behöver. Uppgifterna säljs givetvis aldrig vidare till tredjepart.

För din skull är det viktigt att du läser igenom vår dataskyddspolicy innan du beställer eller använder någon av våra tjänster. Har du frågor eller funderingar är du välkommen att kontakta oss på: info@creativenetworks.se

Insamling & användning av data.

Vilken information samlar vi in?

Denna dataskyddspolicy täcker all data som vi samlar in, till exempel från hemsida, sociala media, kontakt per telefon eller mail och på evenemang/mässor. Vi kan komma att kombinera personuppgifter som samlats in på ett sätt (t.ex. en webbplats) med personuppgifter som har samlats in på ett annat sätt.

Information du förser oss med

Du kan direkt eller indirekt komma att ge oss information om dig, eller ditt företag på flera sätt, t.ex. när du beställer våra tjänster/produkter eller kontaktar oss via formulär/mail från vår hemsida.

Denna information kan innefatta:

 • Person- och kontaktinformation– namn, adressinformation, e-postadress, mobiltelefonnummer, din yrkesroll, din arbetsplats.
 • Betalningsinformation – fakturaadress, referensperson, annan faktureringsinformation.
 • Enhetsinformation– t.ex. IP-adress, språkinställningar, webbläsarinställningar, tidszon, operativsystem, plattform och skärmupplösning.
 • Geografisk information – din geografiska placering.
 • Information om varor/tjänster– detaljer angående de varor/tjänster du har köpt.

Informationen vi samlar in är nödvändig antingen för att ingå avtal med oss, handla i webbutik eller för att vi ska kunna ställa ut offert/liknande.

Personnummer behandlas bara i undantagsfall för vissa tjänster som kräver legitimerad identitet.

Läs även mer om hur vi använder cookies i vår cookiepolicy.

Varför samlar vi in information  & vad gör vi med informationen?

Vi samlar in data för att kunna tillhandahålla, utföra & förbättra våra tjänster & produkter.

Din information stannar hos oss!

Vi kommer aldrig att sälja eller delge din information till tredjepart utan din tillåtelse. Ibland delar vi personuppgifter till leverantörer eller underleverantörer för att kunna slutföra/leverera vårt åtagande gentemot dig. Alla våra partners ingår personuppgiftsbiträdesavtal med oss och är därmed skyldiga att följa gällande dataskyddslagstiftning.

Var behandlar vi dina personuppgifter?

Vi strävar alltid efter att lagra dina personuppgifter inom Sverige/EU/EES. Vissa sällsynta situationer kan dock kräva att vissa uppgifter hanteras av tredjepart (tex av teknikleverantör/underleverantör). I dessa fall tecknar vi personuppgiftsbiträdesavtal med våra leverantörer. Vi kommer dock alltid att vidta åtgärder för att data som skickas/lagras på detta sätt hanteras på samma säkerhetsnivå som inom EU/ESS..

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Vi sparar data så länge som det är nödvändigt för att uppfylla det syfte för vilket informationen samlades in, eller för att utföra våra åtaganden och/eller så länge det krävs enligt lagstadgade lagringstider, särskilt vad gäller redovisningskrav.

Dina rättigheter

 • Du som är kund/registrerad hos oss av någon anledning har flera rättigheter du bör känna till.
 • Du har rätt att kostnadsfritt begära ut ett registerutdrag över vilka uppgifter vi har sparade om dig/ditt företag.
 • Du har rätt att få dina uppgifter korrigerade om de är felaktiga, ofullständiga eller missvisande på något sätt. Du har även rätt att begränsa behandlingen av personuppgifter tills dess att de blivit uppdaterade.
 • Du har rätten att bli bortglömd. Radering av personuppgifter sker dock inte om de krävs för att slutföra vårt åtagande/avtal med dig, eller om annan svensk lag, myndighet eller domstol säger annat. Skulle du tycka att det inte finns berättigade skäl för oss att behandla dina personuppgifter har du självklart rätt att invända mot behandlingen av dina uppgifter.
 • Rätt att lämna klagomål, återkalla eventuellt samtycke.
 • Du har även rätt att när som helst vända dig till tillsynsmyndigheten om du anser att dina personuppgifter av oss behandlas i strid med tillämplig dataskyddslagstiftning. Tag då kontakt med Integritetsskyddsmyndigheten. Kontaktuppgifter hittar du här: datainspektionen.se

Ändring av dataskyddspolicyn

Vi kan komma att uppdatera/ändra denna policy. Ifall av ändring meddelar vi på vår webbplats https://creativenetworks.se/dataskyddspolicy/. Vi kommer även upplysa vilka ändringar vi gjort i policyn vid ändringstillfället.

Du kan alltid kontakta oss om du vill ha tillgång till tidigare versioner.

Cookies & liknande tekniker

Vi använder cookies och liknande spårningstekniker för att leverera en skräddarsydd och smidig onlineupplevelse. För mer information om hur vi använder cookies och liknande, se vår Cookie policy

Kontakta oss

Vi har en utsedd ansvarig person för dataskyddsfrågor. Vid frågor kring integritets- och dataskydd, vänligen kontakta oss på

Begär ut registerunderlag

Vill du begära ut ett utdrag över vilka uppgifter vi har registrerade om dig, via vår webbplats kan du göra det här. Du kan även begära att vi raderar uppgifter om dig som vi har sparade i våra system (om vi inte enligt lag eller myndighetsbeslut är skyldiga att spara dem) samt korrigera felaktiga uppgifter, genom att använda funktionen nedan.

[wpgdprc_access_request_form]