2018-03

Creative Networks tilldelas arbeten i Eskilstuna och Strängnäs kommun. Totalentreprenad inom schakt och installation av anslutningskunder och företag. Uppdragen kommer pågå fram till årsskiftet 2018.