2019

2019-01
Creative Networks Constructions ingår partnerskap med Morberg Anläggning och inleder samarbeten för att täcka Fibras bestånd i Västerås och Hallstahammar för fiberutbyggnaden.

2018

2018-10
Creative Networks utökar verksamheten och anställer personal för hantering av mark och tillståndsfrågor. Vi utökar kundstocken och orderingången i Mälardalen.

2018-09
Creative Networks renodlar verksamheten med två affärsområden i verksamhetsbolaget Constructions, elkraft och telecom. Detta gör att vi kan tillgodose våra kunders förfrågningar med el entreprenadarbeten och distributionselektriker

2018-08
Creative Networks utökar verksamheten och anställer två projektledare för Mälardalen.

2018-07
Creative Networks får utökat förtroende av befintliga kunder och tilldelas ytterligare uppdrag på totalentreprenad.

2018-06
Creative Networks tilldelas arbeten på utförandeentreprenad mot ramavtal av Örebro Stadsnät. Omfattningen är stamnätsbyggnation och kommande anslutningar. Uppdraget kommer pågå fram till årsskiftet 2018.

Creative Networks inleder samarbete med yrkeshögskolan i Västerås om att tillgodose arbetsplatser för Lärande i Arbete för blivande elingenjörer.

2018-05
Creative Networks utökar verksamheten med anställer tre medarbetare och tilldelas besiktning och beställarombudsuppdrag i Mälardalen.

2018-04
Creative Networks tilldelas uppdrag med beredning, projektering och projektledning inom affärsområde Elnät i Mälardalen.

2018-03
Creative Networks tilldelas arbeten i Eskilstuna och Strängnäs kommun. Totalentreprenad inom schakt och installation av anslutningskunder och företag. Uppdragen kommer pågå fram till årsskiftet 2018.

2018-02-28
Pressmeddelande

Creative Networks AB blir koncern och etablerar två nya dotterbolag.
De nya verksamhetsbolagen är Creative Networks Power AB och Creative Networks Constructions AB

Läs mer på Pressmeddelandet

2018-01-14
Vi utökar verksamheten och etablerar ett projektkontor i Eskilstuna under februari månad.
Detta för att komma våra kunder närmare och vara en lokal aktör i Eskilstuna.

2018-01-10
Creative Networks växer vidare på dem prioriterade marknaderna i Sveland i linje med dem strategeiska beslut och affärside som föreligger bolaget.

Vi har idag tecknat ramavtal med Örebro Stadsnät och är ytterst tacksamma och ödmjuka inför kommande uppdrag och det förtroende vi mottagit.

2018-01-07
Vi växer och söker nu Fibertekniker till Mälardalen! Läs mer om tjänsterna här – Fibertekniker

2017

2017-07-01
Verksamheterna i Creative Networks återupptas från och med 2017-07-01. Läs mer

2009

Creative Networks blir ICT NetWorks AB. Läs mer på Pressmeddelandet.

”Vi har redan tidigare haft ett samarbete mellan bolagen. Sammanslagningen kommer att ge betydligt större möjligheter att ta sig an större projekt men även att ge support åt våra kunder med kortare ledtider. Det kommer att bli otroligt spännande att arbeta tillsammans i ett större sammanhang” – Gramsh Gashi, VD för Creative Networks AB.

www.ictnet.se

Creative Networks bygger områdesnät i Botkyrka Albydalen. Arbetes omfattning är ca 60 noder och över 10 000 termineringar. Arbetet beräknas pågå fram till juni 2009. Beställare Ramboll Telecom.

2008

Creative Networks utför fiberoptiska arbeten i Laos. På en 500/115kv anläggning. Läs mer om Projektet. Beställare ABB Substations.

Creative Networks startar ett officellt samarbete med MälarEnergi för kabelblåsning.

Creative Networks utför fiberoptiska arbeten i Chong Qing, Kina. Med systemlösningarna Ribbonet och GPON. Beställare Ericsson.

Creative Networks gör 2 nya inköp av kärnlinjerade fibersvetsar. Fujikura 50S och Sumitomo T39, Vi väljer 2 leverantörer för att främja konkurrensen . Och för att möta kundernas krav på låga skarvdämpningar.

Creative Networks skriver beredskapsavtal med Strängnäs Stadnät.

Creative Networks utför fiberoptiska arbeten i Port Ghalib, Egypten. Beställare Ericsson.

Creative Networks bygger en datorhall åt Ericsson education. Beställare Coore.

Creative Networks byter namn till Creative Networks Infranet AB.

Creative Networks bygger ut High Speed UMTS 3GTurbo i Stockholm. Beställare Masbo Networks.

2007

Creative Networks skarvar stamkabel för Strängnäs Energi mellan Mariefred, Stallarholmen och Strängnäs.

Creative Networks bygger en sekundär huvudnod för Strängnäs Energi.

Creative Networks utför fiberoptiska arbeten i Stavanger, Norge. Med systemlösningen Ribbonet®