2021-04

Creative Networks Consulting skriver omfattande ramavtal avseende kompetensförsörjning inom El-elnät, och Stadsnät med:

Telge AB, Södertälje kommun, Vingåkers kommun, Vingåkers kommunfastigheter, Nykvarns kommun, Nykvarnsbostäder, Vingåkers Hem, Flens kommun, Flen kommunfastigheter, Salems kommun, Katrineholms kommun, Katrineholms fastigheter, Gnesta kommun.

Inom kategorierna El-elnät och Stadsnät som omfattar konsulttjänster avseende projektering, projektledning, El-Revision, kontrollant, anslutningsingenjör, planerare och GIS-tekniker.

”Vi har idag nått en milstolpe i företagets historia som kommer bana väg för fortsatt tillväxt.

Vi är ödmjuka över att ha tilldelats ramavtalet där vi flyttar fram våra positioner och täcker en större del av vårt geografiska område. Med stor respekt, ödmjukhet och ansvar kommer vi förvalta förtroendet vi har fått för att leverera dessa tjänster.

Avtalet möjliggör samarbeten i fyra år fram till 2025″, avslutar Rickard Olsson VD, Creative Networks Consulting AB.