2021-01

Creative Networks Constructions skriver ytterligare ett ramavtal med Mälarenergi för underhåll- och installationstjänster för elnät och fiber.

Uppdragen avser arbeten inom kraftservice, anläggningsprovning, driftsättning, projektering och konstruktion inom elnät samt arbeten med fibernät.

”Vi är glada över att vi ytterligare har fått ett till ramavtal med Mälarenergi där vårt samarbete nu sträcker sig inom flera områden. Vi stärker vår position i Mälardalen och avtalet möjliggör samarbeten till 2026″, avslutar Rickard Olsson vVD, Creative Networks Constructions AB.