2020-06

Creative Networks Consulting säkrar uppdrag inom projektledning, beredning och besikning i mellansverige, orderingång 5milj SEK.