2020-07

Creative Networks Constructions skriver ramavtal med Karlstad El & Stadsnät gällande elentreprenader överstigande 2milj SEK.

Avtalets omfattning möjliggör samarbete fram till 2025.

”Vi är glada över att vi nu fått möjligheten att inleda ett långsiktigt samarbeten med Karlstad El & Stadsnät.
Därmed stärker vi våra positioner på marknaden och kan utöka verksamheten inom våra geografiska områden”, avslutar Rickard Olsson vVD, Creative Networks Constructions AB.