2020-02

Creative Networks Constructions skriver ramavtal med IP-Only avseende fastighetsnät. Arbetsområdet är i
Dalarna-, Gävleborg-, Uppsala-, Västmanland-, Stockholm-, Södermanland- och Örebro Län.