2019-11

Creative Networks Consulting tecknar ramavtal med Eskilstuna Strängnäs Energi & Miljö för konsulttjänster som avser Projektledning, Projektering, uppdragsledare, beställarombud och Seniora konsulttjänster, inom Elnät och Stadsnät.

Avtalets omfattning möjliggör samarbete fram till 2027.

Detta en viktig affär vi har säkrat på vårt geografiska område och strategiskt viktig position vi intagit. Vi kan glädjas att vi under året säkrat flera ramavtal i koncernen som säkerställer vår affärsplan, avslutar, Rickard Olsson, VD, Creative Networks Consulting.