2018

2018-10
Creative Networks utökar verksamheten och anställer personal för hantering av mark och tillståndsfrågor. Vi utökar kundstocken och orderingången i Mälardalen.

2018-09
Creative Networks renodlar verksamheten med två affärsområden i verksamhetsbolaget Constructions, elkraft och telecom. Detta gör att vi kan tillgodose våra kunders förfrågningar med el entreprenadarbeten och distributionselektriker

2018-08
Creative Networks utökar verksamheten och anställer två projektledare för Mälardalen.

2018-07
Creative Networks får utökat förtroende av befintliga kunder och tilldelas ytterligare uppdrag på totalentreprenad.

2018-06
Creative Networks tilldelas arbeten på utförandeentreprenad mot ramavtal av Örebro Stadsnät. Omfattningen är stamnätsbyggnation och kommande anslutningar. Uppdraget kommer pågå fram till årsskiftet 2018.

Creative Networks inleder samarbete med yrkeshögskolan i Västerås om att tillgodose arbetsplatser för Lärande i Arbete för blivande elingenjörer.

2018-05
Creative Networks utökar verksamheten med anställer tre medarbetare och tilldelas besiktning och beställarombudsuppdrag i Mälardalen.

2018-04
Creative Networks tilldelas uppdrag med beredning, projektering och projektledning inom affärsområde Elnät i Mälardalen.

2018-03
Creative Networks tilldelas arbeten i Eskilstuna och Strängnäs kommun. Totalentreprenad inom schakt och installation av anslutningskunder och företag. Uppdragen kommer pågå fram till årsskiftet 2018.

2018-02-28
Pressmeddelande

Creative Networks AB blir koncern och etablerar två nya dotterbolag.
De nya verksamhetsbolagen är Creative Networks Power AB och Creative Networks Constructions AB

Läs mer på Pressmeddelandet

2018-01-14
Vi utökar verksamheten och etablerar ett projektkontor i Eskilstuna under februari månad.
Detta för att komma våra kunder närmare och vara en lokal aktör i Eskilstuna.

2018-01-10
Creative Networks växer vidare på dem prioriterade marknaderna i Sveland i linje med dem strategeiska beslut och affärside som föreligger bolaget.

Vi har idag tecknat ramavtal med Örebro Stadsnät och är ytterst tacksamma och ödmjuka inför kommande uppdrag och det förtroende vi mottagit.

2018-01-07
Vi växer och söker nu Fibertekniker till Mälardalen! Läs mer om tjänsterna här – Fibertekniker