2018-01-10

Creative Networks växer vidare på dem prioriterade marknaderna i Sveland i linje med dem strategeiska beslut och affärside som föreligger bolaget.

Vi har idag tecknat ramavtal med Örebro Stadsnät och är ytterst tacksamma och ödmjuka inför kommande uppdrag och det förtroende vi mottagit.