Creative Networks blir ICT NetWorks AB. Läs mer på Pressmeddelandet.

”Vi har redan tidigare haft ett samarbete mellan bolagen. Sammanslagningen kommer att ge betydligt större möjligheter att ta sig an större projekt men även att ge support åt våra kunder med kortare ledtider. Det kommer att bli otroligt spännande att arbeta tillsammans i ett större sammanhang” – Gramsh Gashi, VD för Creative Networks AB.

www.ictnet.se

Creative Networks bygger områdesnät i Botkyrka Albydalen. Arbetes omfattning är ca 60 noder och över 10 000 termineringar. Arbetet beräknas pågå fram till juni 2009. Beställare Ramboll Telecom.

Creative Networks becomes ICT NetWorks AB. Read more in the Press release.

”We have already had cooperation between the companies. The merger will provide significantly greater opportunities to take on larger projects, but also to provide support to our customers with shorter lead times. It will be incredibly exciting to work together in a broader context ”– Gramsh Gashi, CEO of Creative Networks AB.

www.ictnet.se

Creative Networks is building area nets in Botkyrka Albydalen. The scope of work is about 60 nodes and over 10,000 terminations. The work is expected to continue until June 2009. Client Ramboll Telecom.

0 Kommentarer

Lämna en kommentar

Want to join the discussion?
Dela med dig av dina synpunkter!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *