2019-04

Creative Networks Constructions har tecknat ramavtal med Eskilstuna Strängnäs Energi & Miljö.
Ramavtalet omfattar arbeten för eldistribution-lokalnät för 0,4–24 kv. Ramavtalet är strategiskt viktigt för
vårt nya affärsområde Elkraft som nu även omfattar Strängnäs- och Eskilstuna kommun.